TÜRKİYE HEDEF ÜLKELERDEN BİRİ

bayTürk iş adamları için ABD pazarının kapılarını sonuna kadar açmak için Türk Ekonomi Bakanlığı birçok faaliyet yürütüyor. Bu çerçevede 2013 yılında 363 fuar bireysel katılım teşviki kapsamına alınmıştı.  Ülkemizde yürütülen bu çalışmalara karşılık olarak ABD de ülkemiz ile ikili ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor. Son olarak, ABD Başkanı Barack Obama tarafından açıklanan Ulusal İhracat Girişimi projesinde Türkiye hedef ülkelerden biri oldu. Karşılıklı olarak giderek yoğunlaşmakta olan karşılıklı ticari ilişkiler ekseninde bizler de ARS DANIŞMALIK olarak, ABD menşeli ulusal ve uluslararası birçok hukuk ve tahsilat bürosunun üyesi olduğu ALQ’ ye  tam üyeliğimizi gerçekleştirerek yerimizi almış durumdayız.