Türkiye 2013 Ödeme Alışkanlıkları Barometresi

Ülkemizde ödeme alışkanlıkları barometresi kapsamında aşağıdaki değerlendirmeleri yapalım. Yerleşik ve ticari faaliyette bulunan iştiraklerin ödemeler ve tahsilat alışkanlıkları ve pratikleri vardır. Bunlar hakkında yapılan son kapsamlı değerlendirme aşağıdaki gibidir:

  • Toplam yurt içi fatura toplam değerlerinin %32,1’i due olmuştur. Bunun yanında toplam uluslararası fatura değerinin 26,5% ‘i due olmuştur.
  • Likidite problemlerinden kaynaklanan ödeme gecikmeleri vardır. Bunlardan  %64,2 ile domestik B2B olan alacaklara ilişkin  ödemelerdir. Bu ödemelerden %55.5 olanı uluslararası oranın oldukça üzerindedir.
  • Avrupa ortalaması %5 olan tahsil edilememiş B2B alacaklara ilişkin konuda vardır. Bu konuda domestik alacaklara ilişkin %6,7 ve uluslararası alacaklara ilişkin de %5,4 tahsil edilememiş alacak oranları saptanmıştır.
  • Avrupa ortalaması %27,8 iken; Türk katılımcıların %30,2 için yeterli nakit akışını sağlayabilmek bu ekonomik yıla ilişkin karlılıkları konusunda gördükleri en büyük engel olarak ortaya çıkmıştır.