TAHSİLAT EĞİTİMİ

“Tahsilat uzmanlık ister. Uzman ekibinizi biz oluşturalım.”

Alacak ve borç takibi için firmalarının tahsilat departmanlarında veya alacak takibi yapan çağrı merkezlerinin bünyesinde görev almak üzere yetiştirilecek uzman bir elemanın öncelikle güçlü bir kişiliğe sahip, sabırlı, ikna ve iletişim kabiliyeti yüksek kişiler olması gerekmektedir.

Çünkü alacakların tahsilatı süreci sıkıntılı bir süreçtir ve borçlu kişi bu süreci en keskin şekilde yaşayan taraflardan birisidir. Alacak takip uzmanının borçlu tarafa bünyesinde çalıştığı kurumun çizgisi dışına çıkmadan, müşteri ve prestij kaybı oluşturmayacak şekilde yaklaşması gerekmektedir.

Tahsilat yönetimi kesinlikle uzmanlık isteyen bir alandır. Bu bağlamda hem zamanı hem de alacak takibini iyi yönetebilen, borç takibine yönelik geliştirilmiş bir yazılım programını iyi derecede kullanabilen bir ekip tüm şirketler için müthiş bir önem arz etmektedir.

Uluslararası alacak takibini yapacak olan kişi veya ekiplerin ise yetkinlikleri daha üst düzeyde olmalıdır. Örneğin; yurt içi ve yurt dışı tüm mevzuata ve terminolojiye hakim olması; ileri derecede İngilizce ve mümkünse diğer yaygın yabancı dilleri bilmesi gerekmektedir.

Tüm bu alanlarda hem kendi danışmanlarımıza hem de müşterilerimizin ekiplerine tahsilat eğitimi vermekteyiz.

Hemen danışabilirsiniz. info@arsdanismanlik.com