Stratejik Tahsilat / Alacak Yönetimi

ARS Danışmanlığın sunmakta olduğu artı değerler üreten kurumsal değerli hizmetleri, gecikmeye düşen her bir müşteri için dinamik ve özel tahsilat stratejileri geliştirmek amacıyla tahsilat süreçlerinin ve faaliyetlerinin merkezine  stratejik borçlu yaklaşımı yerleştirmektedir.

Müvekkillerimizin müşterilerini derinlemesine anlayarak, geç ödeme alışkanlığı edinmiş, bunu bir kurumsal tutum haline getirmiş işletmelere olan stratejik yaklaşımlarımız ve bazen de ödeme alışkanlıklarında yapılan iyileştirmeler ile ellerindeki kaynakları yüksek riskli ve yüksek değerli müşterilere ayırabilir ve böylece gecikmedeki müşterilerini etkin bir biçimde önceliklendirebilirler