On 16.12.2016, Our Dırector Was A Guest Expert On The Tv Program ‘ Market Line’ At Bloomberg Ht

  • Doların hızlı yükselişi ihracatçılarımızı nasıl etkiliyor?
  • Karşılıksız çeklerin artması, piyasalarda ne gibi tahsilat sorunları doğuruyor?
  • Artan iflasların ekonomiye etkisi ne olur, ne gibi önlemler alabilirsiniz?
  • Avrupa’daki firmaların, Türkiye’ye kıyasla ödeme davranışları değişti mi?

Genel müdürümüz Ayşe Burcu Arslan BLOOMBERG HT –  Piyasa Hattı programında bu konulara değiniyor. Alacak yönetimiyle ilgili uzman görüşlerini paylaşıyor.

https://vimeo.com/196404407