OECD, Bölgesel Refah Bilgisi Sunan İnteraktif Bir Harita Hazırladı

OECD, üyesi olan 34 ülkeye ait 362 alt bölgeyi gelir düzeyi, sağlık, güvenlik, hizmetler, sivil katılım, eğitim, istihdam ve çevre kategorilerinde 10 üzerinden puanlandıran interaktif bir harita hazırladı. Söz konusu interaktif harita üzerinde bir  bölgeye ait kategorilerin üzerine tıklandığında kategori ile ilgili daha detaylı karşılaştırmalı bilgiye ulaşmak mümkün. Bu çalışma, OECD’nin “Better Life” Girişiminin bir parçası olarak genel refahın ölçümlenmesinde ekonomik büyümenin ötesine bakmayı amaçlamaktadır. İnteraktif haritayı incelemek için tıklayınız; http://www.oecdregionalwellbeing.org