Kişisel Veriler Zorlu Bir Alan

Son dönemlerde ‘kişisel veriler zorlu bir alan‘ konusu tekrar gündeme geldi. Bu konunun gündeme gelmesine neden olay Avrupa Adalet Mahkemesi kararıdır.  Çünkü mahkeme Google’ın Mario Costeja González’ e ait kişisel bilgileri  silmesi hakkında bir karar verdi. Böylece bu karar beraberinde sansür, kişisel hayatın gizliliği  konularını gündeme getirdi. Ayrıca internet polisliğinin komplikasyonları gibi birçok tartışmayı da ortaya çıkardı.

Mario Costeja González’ın talebi, 1998 yılında sosyal güvenlik borçlarının kapatılmasına yönelik bir gayrimenkul açık arttırmasına dayanıyordu.  Mahkeme ise Mario Costeja González’in ismi girildiğinde Google tarafından getirilen tüm linklerin silinmesine karar vermişti. Birçokları bunu kişilere ait verilerin korunması olarak yorumladı. Birçokları da bu durumu bilgi paylaşım özgürlüğünün zedelenmesi olarak değerlendirmişti.

Kişisel Veriler Zorlu Bir Alan

Bunlara ek olarak yaşanan bu son gelişmeler ve Avrupa parlamentosunun gündeminde olan veri gizliliği reformunu da akıllara getirdi. Ayrıca finansal sektör işletmelerinin yakın gelecekte bir takım verilere erişimi zorlaşacaktır. Çünkü bu  konuda bir takım kısıtlamalarla karşılaşmak kaçınılmaz görünüyor. Önerilen yasanın bir kısmı da, geçmişe dönük olarak bireylere kişisel olan verilerinin silinmesi hakkını ön görmektedir. Bu durum  tüm ekonomilerde ödenmeyen gecikmiş borçlarla birlikte ciddi problemler getirecektir.

ARS Danışmanlık bizler olarak CSA üyeyiz. İngiltere merkezli CSA, tüm alacak yönetimi ve yurt dışı alacak tahsili hizmeti tedarikçilerinin bağlı olduğu bir kuruluştur. Bizlerin bağlı olduğu CSA ‘kişisel veriler zorlu bir alan‘ kapsamında tasarıya karşıdır. Bunun için tasarının yasallaşmaması için lobi faaliyetlerini yürütmektedir.