Gelecek Hizmet Sektörü!

Bildiğiniz gibi OECD gibi bir organizasyon pek çok araştırma yapar. Yeni bir OECD araştırmasına göre hizmet sektörü dünya çapında büyüme ve istihdamı teşvik edici büyük fırsatlar sunuyor. Ayrıca bu araştırmada, uluslararası hizmet ticaretinde yer alan engelleri azaltmanın mümkün olduğu ifade ediliyor. Bu engelleri aşmak  için pek çok şey yapılabileceğini de bu araştırmayı yapanlar belirtiyor. Bu arada hizmetler, küresel GSYİH’ nin üçte ikisini oluşturur. Ayrıca hizmetler alanı  büyük ekonomilerin çoğunluğunda istihdamın en önemli kaynağıdır.

Bu kadar önemli olan hizmet alanının küresel ticaretteki payına bakalım. Göreceğimiz şey, hizmet sektörünün ekonominin genelindeki payına kıyasen oldukça düşük oranlarda yer aldığıdır. Bu düşük performansın elbette nedenleri var. Mesela sebeplerden biri, uluslararası hizmet ticaretini yavaşlatan çeşitli yasal ve düzenleyici engellerdir.

Hizmet Sektörü

 

OECD, küresel hizmet ticaretinin % 80’ini temsil eden 18 sektör ve önde gelen 40 ekonomideki verilere sahiptir. Bu verilerle  hizmet ticareti kısıtlamalarını inceleyebilirsiniz. Yeni Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi (STRI) bu verilerin kapsamlı bir görüntüsünü sunar. Bu arada OECD organizasyonu, yıllık Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda bu endeksi yayınladı.

Yeni Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi müzakerecilere önemli ticaret darboğazlarını hedef alma olanağı verecektir. Ayrıca ülkelere performanslarını ölçme ve karşılaştırma imkânı sunacaktır.  Bunun yanında endeks, hükümetlere, engelleri ve reform kapsamını tespit etmelerine destek olur. Bu mükemmel endeks, hizmet sektörü için  yabancı pazarlara girme yönünde belirleyici olur.