Geciken Ödemeler Tehdit Oluşturuyor!

Bu makalede geciken ödemeler hakkında açıklama yapalım. Bildiğiniz gibi 2008 yılındaki kriz başlangıç seviyesine göre iflas oranları hızla düşüyor. işletmelerin müşterilerinin ödeme davranışlarını izlemeleri çok önemlidir.  Ayrıca geç ödeme yapan müşterilere karşı risklerini sınırlamaları gerekir. Bunun için işletmelerin  etkili bir alacak yönetimi stratejisine sahip olmaları önemlidir.

Geciken Ödemeler

Düşük faiz oranları ve uygun kredi koşulları şirketlerin hayatta kalabilmesine olanak sağlıyor. Ancak bunların çoğu büyüyemeden veya yatırım yapamadan sadece ayakta kalır. Bu bağlamda, şirketlerin gecikmiş alacaklarını nakde dönüştürmeleri gerekir. Bunu yapmak likid kalabilmek ve sürdürülebilir bir büyüme için kaçınılmaz  bir durumdur.  Bazı şirketler tedarikçileri üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurur. Bu tür şirketler mümkün olduğunca nakitlerine tutunmaya çalışıyor.

Ticari alacak sigortası alanında bir dünya lideri konumundaki Coface, Eylül 2013 sonu itibariyle bazı bildirimler aldı. İngiltere’deki alacak sigortası müşterilerinin neredeyse 590’ından tazminat talebi aldı. Bu taleplerden yüzde 60’ı bir müşterinin uzun süreli temerrüdü nedeniyledir. Müşteri iflası yüzde 40’lık payı oluşturur. 2012 yılının aynı döneminde, tazminat talebi bildirimlerinin sadece % 33’ü uzun süreli temerrüt sebebiyledir. Yüzde 67’si iflas kaynaklıdır.

ARS Danışmanlık olarak, alacak yönetimi ve risk yönetimi alanlarında verdiğimiz kurumsal hizmetlerimiz var. Böylece bizler  işletmelerin kurumsal müşterilerinin ödeme davranışlarının iyileşmesine katkıda bulunuyoruz.  ARS Danışmanlık olarak geciken cari alacaklara ilişkin nihai alternatif çözümler üretiyoruz.  Bizler ‘Geciken ödemeler tehdit oluşturuyor!’ diyerek müşterilerine bu konuda yardımcı oluyoruz.