Etkin Tahsilat Eğitimi

Etkin tahsilat ve alacak yönetimi uygulamaları, ancak bu konunda eğitilmiş ve donanımlı, gerekli teknolojik alt yapı ile desteklenmiş ekiplerce gerçekleştirilebilir.  Bu noktada, kurum içi veya kurum dışı alınacak tahsilat eğitimlerinin içerik ve niteliği ön plana çıkmaktadır. Etkin, verimli ve başarı sağlayacak Tahsilat Eğitimlerinin;

–     Planlı ve sonuç odaklı yapılandırılmış olmalı ve genel eğitim kurgusu aşağıdaki unsurları içermeli

Yaklaşım – Problem çözme

İstekler – Tartışma,uzlaşma

Amaç  – Teklif

Şartlar – Pazarlık

Özet – Kapanış /Empati ve anlaşılma algısının yaratılması

 

–  İlgili katılımcılarda davranışsal tutum ve davranış değişikliği oluşturmalı

–  Etkin bir tahsilat eğitimi; etkin alacak yönetimi için gerekli aşağıdaki uzmanlık alanlarında vizyon açıcı olmalı;

Etkili iletişim becerileri

Empati ve stres yönetimi

Telefonda etkili iletişim

Stratejik ve çözüm odaklı olmak