Dünya Gazetesi – Alacağı Adım Adım Takip Ediyor

Alacağı adım adım takip eden ARS Danışmanlık firmasına DÜNYA GAZETESİ yer verdi.

dünya gazetesi

ARS Danışmanlık bir hukuk bürosu değildir. Bununla birlikte firmaların yasal takipten önceki son aşamasını yönetiyor. Hedef, hem alacaklı firmayı hem de borçlu firmayı doğru yönlendirmektir. Böylelikle yasal takiple doğabilecek operasyonel masraflarının azalmasını sağlıyor. Hatta bu tür masrafların hiç doğmamasını sağlamak ARS Danışmanlık firmasının amacıdır.