Etkin Tahsilat Eğitimi

Etkin tahsilat ve alacak yönetimi uygulamaları, ancak bu konunda eğitilmiş ve donanımlı, gerekli teknolojik alt yapı ile desteklenmiş ekiplerce gerçekleştirilebilir.  Bu noktada, kurum içi veya kurum dışı alınacak tahsilat eğitimlerinin içerik ve niteliği ön plana çıkmaktadır. Etkin, verimli ve başarı sağlayacak Tahsilat Eğitimlerinin; –     Planlı ve sonuç odaklı yapılandırılmış olmalı ve genel eğitim kurgusu aşağıdaki unsurları içermeli […]