Business Life; The Active Debt Collection Is Important For The Continuity Of Trade

“ETKİN TAHSİLAT, TİCARETİN DEVAMLILIĞI İÇİN ÖNEMLİ”

Elbette ticaretin devamlılığı için the active debt collection yani etkin tahsilat önemlidir. Dünya genelindeki firmaların ortalama %60’ı vadeli çalışıyor. Yani alacaklarının tahsilatında risk barındıracak şekilde. Sadece Türkiye’de değil dünya genelinde birçok ülkede alacakların tahsilatı konusunda sıkıntısı yaşıyor.

ARS Danışmanlık Genel Müdürü Ayşe Burcu Arslan, bunun firmalar için büyük risk taşıdığını belirtiyor. Özellikle güvene dayalı açık hesap çalışan İhracatçı firmaların yurt dışı alacaklarının tahsilatını yapma konusunda sıkıntıları var, dedi. Bu sıkıntıların en büyük nedeninin alacak yönetiminin profesyonel olarak yapılamamasından kaynaklandığını belirtti.

 Arslan, alacaklarının tahsilatı konusunda firmaların yaşadığı diğer bîr sıkıntıdan daha bahsetti. Şöyle ki  alacaklı firma, borçlu firmanın bulunduğu ülkenin hukuki mevzuatlarını bilmiyor. Bundan dolayı alacaklı firma süreci sağlıklı yürütemiyor. Ayrıca  Arslan, şirketlerinin öncelikli hedeflerinin kendilerine başvuran alacaklı firmaların tahsilatının gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Diğer bir hedeflerinin de iki fîrma arasındaki ticaretin devamlılığının sağlanması olduğunu söyledi. Sonuç olarak ARS Danışmanlık the active debt collection konusunda etkin ve profesyonel bir firmadır.