Alacak ve Tahsilat Yönetiminde Sektör Odaklı Çözümler

Uluslararası Alacaklar,

Lojistik ve Nakliye Sektörü, Türkiye ihracatının artmasıyla birlikte önem kazanan sektörlerin başında geliyor. Hatta son 10 yılda içerisinde sektör, Türkiye’nin büyüme hızından fazla büyümüştür. Ancak buna rağmen sektörün gelişmesindeki engellerin başında;

  • Uluslararası rekabet ortamında küresel firmalara karşılık Türkiye’deki sektörün küçük ve orta ölçekli işletme ağırlıklı yapısı
  • 2012’deki Avrupa kriziyle beraber firmaların yaşamakta olduğu ciro kayıpları

123

Her iki engel de; satış, pazarlama ve tahsilat süreçlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ile en aza indirgenebilmektedir. Bu süreçlerin en önemli ayağından biri ise tahsilat sorunlarıdır. Özellikle taşıma esnasında yaşanan problemler veya teslim zamanının aksaması, faturalandırma ve tahsilat aşamalarında da ciddi sorunlar doğmasına sebep olmaktadır. Ek olarak; sektördeki rekabetle birlikte vadeli satışların artması ve akabinde yaşanan tahsilat sıkıntıları da bu problemlerin arasında yer almaktadır.

Türkiye’nin toplam ihracatının %53’ünü Uluslararası Karayolu Nakliye sektörü oluşturmaktadır. Ve söz konusu tahsilat sorunları uluslararası boyutta olunca, sürecin takibi ve işleyişi bakımından farklı konuları da beraberinde getirmektedir.

Alacak ve tahsilat alanlarında diğer sektörlerde, sektöre özgü hassasiyet ve özenle geliştirilen çözüm ortaklıklarının bir yenisi de ülkemizin Uluslararası Nakliyecilerine yönelik hayata geçiriyoruz. Uluslararası Alacak ve Risk Yönetimi konusunda uzman olan ARS Danışmanlık, kurumsal risk ve alacakların yönetimine ilişkin ihtiyaç duyulan her alanda her sektörde sizlerle.