ACA International – Amerika Tahsilat Sektörü Verileri

Bu içeriğimizde Amerika tahsilat sektörü verileri hakkında bilgi verelim. Amerika’da 3. taraf denebilecek tahsilat ofislerince 2010 yılı içerisinde kurtarılan toplam değer  yaklaşık olarak 54,9$ milyar ve elde edilen 10,3$milyarlık bir komisyon oranı mevcuttur. Tamamen komisyon bazlı çalışılan bu ilgili alacak portföyüne ilişkin elde edilen komisyon tutarları düşüldüğünde 44,6$ milyar milli ekonomiye geri kazandırılmıştır.

Bir diğer ilginç veride; tahsilat sektörünün bu kazanımlarla birlikte genel ev giderleri için ortalama 396$’ lık katkısının gerçekleşmiş olmasıdır. Bu geri kazanımların sağlanmamış olması durumunda – iş çevreleri bu kayıpları telafi etmek amacı ile fiyat artırımları yapıyor olacaklardı.